Christiansdal.dk
Forsiden > Hus  > Lidt om Mørtel

Lidt om Mørtel

Der findes mange forskellige typer af mørtel, med forskellige betegnelser. Herunder følger en kort beskrivelse af de forskellige mørtelbetegnelser.

KC-angivelsen betyder, at der er anvendt kalkhydrat (K) og cement (C) som bindemiddel i produktet.
KKh-angivelsen betyder, at der er anvendt kalkhydrat (K) og hydraulisk kalk i denne bindemiddelblanding.